Our Projects & Programs

Young Innovator Seed Camp

Young Innovator Seed Camp

Trại hè lãnh đạo trẻ Young Innovator Seed Camp (YISC) là một chương trình thường niên bắt đầu từ 2016, nằm trong khuôn khổ dự án phát triển mạng lưới lãnh đạo thanh niên miền Trung – Young Innovator Network (YIN) do NYDO Việt Nam khởi xướng. Chương trình tìm kiếm tại địa phương những người trẻ tích cực, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và nâng đỡ những dự án xã hội tiềm năng.

The Young Technology Camp

The Young Technology Camp

Trại hè công nghệ Technology Camp (TECA) là chương trình về Công nghệ đầu tiên do NYDO Vietnam tổ chức. Chương trình tìm kiếm tại địa phương những người trẻ tích cực, quan tâm đến các vấn đề Phát triển bền vững (SDGs) và có niềm say mê yêu thích đối với Công nghệ (Technology) nhằm cùng nhau tìm kiếm và xây dựng những ý tưởng, giải pháp cho “Những thách thức lớn” (Grand Challenges)

NgheTinh Youth Summit

NgheTinh Youth Summit

Diễn đàn Người trẻ Nghệ Tĩnh (NYS) là không gian MỞ, nơi những người trẻ được tự do đưa ra quan điểm, tranh luận về những vấn đề họ quan tâm, với mong muốn vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các nội dung của diễn đàn xoay quanh nhiều lĩnh vực: Văn hóa, môi trường, kinh tế, các kỹ năng phát triển bản thân, ... và luôn đảm bảo tiêu chí đa dạng, hữu ích đối với giới trẻ. NYS là một sáng kiến của tổ chức phát triển thanh niên NYDO Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường tích cực giúp thanh niên Nghệ Tĩnh cùng nhau kết nối và nâng cao nhận thức.

Nghe Tinh Model ASEAN Meeting

Nghe Tinh Model ASEAN Meeting

Hội nghị mô phỏng ASEAN (Model ASEAN Meeting - MAM) là hội nghị mô phỏng quá trình hoạch định chính sách nhằm giải quyết những vấn đề mang tầm chiến lược quốc gia của các nước ASEAN trong các Hội nghị cấp cao thường niên của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Sharing Box

Sharing Box

"Sharing Box" là một dự án cộng đồng được lập ra với mục tiêu tạo ra một không gian thúc đẩy sự chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng trong cộng đồng trẻ.

#TOVADAHO

#TOVADAHO

#TOVADAHO xây dựng một môi trường Chia sẻ, Tư vấn và Kết nối các thế hệ học sinh Nghệ Tĩnh nhằm giúp đỡ các bạn học sinh trong kì thi Đại học.

Our Team

Đội ngũ sáng lập và điều hành NYDO
Nguyễn Thị Dạ Ly
Nguyễn Thị Dạ Ly
Founder & Director
Đặng Thị Trang
Đặng Thị Trang
Co-Founder
Nguyễn Thị Hà Phương
Nguyễn Thị Hà Phương
Member
Nguyễn Mai Thương
Nguyễn Mai Thương
PR Specialist
Phạm Minh Tuấn
Phạm Minh Tuấn
Member
Võ Thị Cẩm Tú
Võ Thị Cẩm Tú
Communication Manager
Nguyễn Cao Trường Vũ
Nguyễn Cao Trường Vũ
Member
Nguyễn Huệ Thủy
Nguyễn Huệ Thủy
Member
Vũ Trọng Cao Trí
Vũ Trọng Cao Trí
Video-maker
Trần Mai Hương
Trần Mai Hương
Member
Võ Thị Thảo Linh
Võ Thị Thảo Linh
Member
Lê Khánh Linh
Lê Khánh Linh
Member

Story of Change

Câu chuyện mang tính cá nhân của những người hưởng lợi trong các dự án của NYDO